Walne zebranie członków PSSK (20 kwietnia 2013)

W dniu 20 kwietnia 2013 w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie ul. Trębacka 4 odbędzie się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PSSK

Przed zebraniem o godz.10.00 zapraszamy na szkolenia.
W trakcie szkoleń zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Zabezpieczanie śladów po czynie zabronionym (po przestępstwie) — prelegent Centralne Laboratorium Komendy Głównej Policji
  • Bezpieczeństwo w sieciach teleinformatycznych (wirusy w internecie)- prelegent KGP
  • Ochrona znaku towarowego, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego (dalsza odsprzedaż towarów z zastrzeżonym logo firmy – oryginały, podróbki oraz zastrzeżone wzory kluczy) – prelegent Rzecznik Patentowy

Uczestnictwo w szkoleniu tylko dla członków PSSK

Szkolenie w godzinach 10-14
14-15 – obiad
o 15.00 – Walne Zebranie Członków PSSK

Ważne!

Obowiązkowo do dnia 10.04.2013 należy potwierdzić uczestnictwo z podaniem ilości osób w celu zamówienia cateringu e-mail: sekretariat@pssk.eu tel. 602 393 603

Przypominamy że podstawowym obowiązkiem członka stowarzyszenia jest udział w Walnym zebraniu i terminowe płacenie składek Roz. III §15.

Skarbnik PSSK Andrzej Boreczek, Sekretarz PSSK Andrzej Czarkowski