Zebranie nadzwyczajne 2019

Polskie Stowarzyszenie Serwisów Kluczowych

ZEBRANIE NADZWYCZAJNE PSSK

Powiadamiamy ze  ZEBRANIE NADZWYCZAJNE  PSSK

Odbędzie się  1 czerwca  2019 roku

W Kobyłce w siedzibie Firmy DAR-MAR ul. Hubala 11.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZARZADU PSSK  2019 roku

Porządek obrad

1.Otwarcie obrad I termin godz .10,00

2.Planowany II termin i ostateczny godz. 10,30

3.Przyjęcie porządku obrad

4.Wybór  przewodniczącego  i sekretarza obrad

5.Stwierdzenie prawidłowości  zwołania zebrania

6.Wybór komisji mandatowo –skrutacyjnej ,wyborczej , uchwał i wniosków .

7.Wybory –liczenie głosów ,dyskusja

8.Ogłoszenie  wyników głosowania.

9.Przyjecie uchwał zebrania.

10.Zamkniecie obrad

Zarząd PSSK Maj 2019 roku