Spotkanie rodzinne członków PSSK

W tym roku spotykamy się w ośrodku Szarlota koło Kościerzyny

Ośrodek ten gościł nas już dwukrotnie

Termin który zarezerwowaliśmy to czerwiec od 16 do 19

Rezerwację pokoij czy domków kampingowych proszę zgłaszać pod numer 519 163 484

Wszelkie informacje dotyczące naszego spotkania numer tel 510 004 783

Walne zebranie członków PSSK 2022r

Walne zebranie członków PSSK odbędzie się 23 kwietnia w Łodzi w Hotelu Ambasador ul Kosynierów Gdańskich 8

 

Początek zebrania 1 termin godzina 11 drugi termin 11.30

1 Otwarcie obrad

2 Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego

3 Przyjęcie regulaminu obrad

4 Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania uchwała

5 Przyjęcie porządku obrad

6 Wybór komisji uchwał i wniosków i skrutacyjnej

7 Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2021

8 Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021

9 Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2021

10 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2021 i udzielenie absolutorium

11 Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021

12 Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2021

13 Przerwa obiadowa od godziny 14 do 14.45

14 Dyskusja i przyjecie uchwał

15 Omówienie dalszych planów

16 Zamknięcie obrad Walnego Zebrania

Dla członków PSSK którzy opłacają składki na bieżąco mamy prezenty