Szkolenie na temat wkładek mechatronicznych

dorabianie kluczy pssk

Polskie Stowarzyszenie Serwisów Kluczowych wraz z Firmą „WILKA POLSKA”

organizuje szkolenie na temat wkładek mechatronicznych montażu Obsługi

Poniżej dokładny plan szkolenia .

Szkolenie dobędzie się 16 listopada 2019r. w Centrum Konferencyjnym „RUBIN „ Łódź ul. Lodowa 94

11:00 – 11:15 – przywitanie uczestników – kawa

11:00 – 12:30 – prezentacja PP – elektroniczna KD w Wilka Polska; profile indywidualne kluczy mechanicznych

12:30 – 12:45 – przerwa kawowa

12:45 – 14:15 – przebudowa wkładek mechatronicznych – szkolenie praktyczne

14:15 – 15:15 – obiad

15:15 – 16:45 – obsługa aplikacji easyApp;

16:45 – 17:00 – pytania do prowadzących

Osoba kontakowa:

Wiesław Skorupa 510 004 783 

Wzór karty katalogowej easyApp w1

WILKA - Mechaniczne i elektroniczne systemy kontroli dostępu - 2019

smartfon zamiast klucza PL

Karta katalogowa easyApp (2)

Ustalenia z zebrania nadzwyczajnego 01.06.2019

W dniu 01.06.2019 w Kobyłce w firmie Dar-Mar odbyło się nadzwyczajne zebranie członków PSSK. W porządku obrad głównym zadaniem było wybranie nowego prezesa(ponieważ p.o. Tomasz Krysztofiak złożył rezygnacje) i dwóch członķów zarządu. W zebraniu wzięło udział 23 osoby.Przewodniczący komisji rewizyjnej Andrzej Walczak stwierdził ważność zebrania.Jednogłośnie na nowego prezesa został wy brany Wiesław Skorupa. Do zarządu weszli jeszcze Piotr Jaskólski ze Stargardu Szczecińskiego i Artur Bugajski z Ciechanowa. Na listę rezerwową został wpisany Bartek Adwent z firmy ADBAR z Lubania.

Na zebraniu obecny był nasz kolega Jarosław Chont prezydent Litewskiego Stowarzyszenia i v-ce prezes ELF-u który wręczył nam zaproszenie na Litwę do Kłajpedy gdzie w październiku odbędzie się spotkanie Litewskich kluczykarzy.

Po wyborach nastąpiła burzliwa dyskusja nt. co dalej z naszym Stowarzyszeniem.Nowy prezes Wiesław Skorupa przedstawił merytorycznie co udało nam się zrobić przez ostatni rok i jakie mamy plany na przyszłość.

Omówiony został też wyjazd do Bolonii na targi ELF-u gdzie była nasza delegacja.

Zebranie nadzwyczajne 2019

Polskie Stowarzyszenie Serwisów Kluczowych

ZEBRANIE NADZWYCZAJNE PSSK

Powiadamiamy ze  ZEBRANIE NADZWYCZAJNE  PSSK

Odbędzie się  1 czerwca  2019 roku

W Kobyłce w siedzibie Firmy DAR-MAR ul. Hubala 11.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZARZADU PSSK  2019 roku

Porządek obrad

1.Otwarcie obrad I termin godz .10,00

2.Planowany II termin i ostateczny godz. 10,30

3.Przyjęcie porządku obrad

4.Wybór  przewodniczącego  i sekretarza obrad

5.Stwierdzenie prawidłowości  zwołania zebrania

6.Wybór komisji mandatowo –skrutacyjnej ,wyborczej , uchwał i wniosków .

7.Wybory –liczenie głosów ,dyskusja

8.Ogłoszenie  wyników głosowania.

9.Przyjecie uchwał zebrania.

10.Zamkniecie obrad

Zarząd PSSK Maj 2019 roku

Zebranie walne 2019

Polskie Stowarzyszenie Serwisów Kluczowych

Powiadamiamy że walne zebranie PSSK
Odbędzie się 27 kwietnia 2019 roku
W Kobyłce w siedzibie Firmy DAR-MAR ul. Hubala 11.
Początek zebrania godz. 11,00.
Drugi termin 11,30.

Zarząd PSSK

 

Porządek obrad
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Członków Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych za rok 2018

1. Otwarcie obrad (planowany I termin na godz. 11)
2. Planowany II termin i ostateczny godz. 11,30.
3. Przyjęcie regulaminu obrad
4. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad Walnego Zebrania
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania uchwał
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Wybór Komisji (mandatowo – skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków)
8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego
11. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy
12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego.
14. Wybory
15. Przerwa obiadowa 14-14.45
16. Dyskusja -liczenie głosów
17. Ogłoszenie wyników glosowania
18. Propozycje zmian w statucie
19. Przyjęcie uchwał WZ
20. Omówienie dalszych planów rozwoju PSSK
21. Zamknięcie obrad WZ

 

Proszę o potwierdzenia przyjazdu na

walne zebranie PSSK .

Odpowiedzi prosimy przesłać na adresy :

PSSK:

 VICE -Prezes

Tomasz Krysztofiak

e-mail: krytom@krytom.pl

602 264 357

Skarbnik:

Wiesław Skorupa

510 004 783

e-mail: wieslawskorupa@wp.pl

Informacja o śmierci Adalbert Wendt

Z głębokim żalem Polskie Stowarzyszenie Serwisów Kluczowych zawiadamiania że w dniu 24 marca 2019 roku w wieku 70 lat odszedł nasz kolega Adalbert Wendt. Niedościgniony profesjonalista w swoim zawodzie , znakomity szkoleniowiec ,wykładowca , kolega, otwarty na pomoc innym .
Odszedł niespodziewanie w trakcie odbywających się Targów Nowa Sigma 2019 w Łodzi .
Łączymy się ze smutkiem z najbliższą rodziną zmarłego.

Zarząd i członkowie Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych

Szczęśliwego Dosiego Nowego 2019 roku

*Samych sukcesów życiowych

*Pełnego trzosu

*Zdrowia

*Spełnienia swoich pragnień

 

Życzy :

Tomasz Krysztofiak oraz PSSK

https://webmail.darent.net/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=5299&_part=2

Informacja o śmierci Andrzeja Żurawskiego

Z wielki żalem informujemy wszystkich członków PSSK że po ciężkiej chorobie w wieku 66 lat odszedł nasz kolega Andrzej Żurawski z Warszawy. Współzałożyciel naszego Stowarzyszenia. Znakomity przyjaciel i fachowiec.Rodzinie i najbliższym składamy serdeczne kondolencje.

Zarząd i członkowie PSSK .

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek dnia 19-10-2018r. Dom Pogrzebowy ul. Fosa 19A Warszawa godz. 10

andrzej żurawski

rpt

Najbliższe wydarzenia z naszej branży

  • 08-09-2018r. – Expres najnowsze wieści z branży.
  • 15-09-2018r. – DAR-MAR dni otwarte najnowsze wieści z branży.
  • 15-09-2018 r. – JMA Bełchatów pokazy szkolenia.
  • 22-23-09-2018 r. Karlove Vary – www.lockfest.eu
  • Spotkanie świąteczne – 1 tydzień grudnia 2018 Katowice.