Z wielkim smutkiem informujemy, że w wieku 102 lat zmarła ukochana Mama Zygmunta Bilewicza, jednego z założycieli naszego stowarzyszenia, jego wieloletniego prezesa, redaktora naczelnego „Pewnego Klucza”, a przede wszystkim serdecznego przyjaciela wielu z nas. W tych trudnych dniach składamy Mu najszczersze kondolencje. Łączymy się w smutku i żalu z Zygmuntem i całą Jego rodziną. Wiemy, że Mama była dla Was wszystkich bardzo ciepłą i otwartą osobą, która dawała Wam wiele miłości.
Gorąco wierzymy w to, że wsparcie Twojej rodziny i przyjaciół pomoże Ci przetrwać ten trudny czas.
Zarząd PSSK i przyjaciele

Spotkanie Rodzinne wyjazd na połów ryb

Osoby zainteresowane podczas zjazdu rodzinnego wyjazdem w godzinach porannych połowem ryb z kutra proszę o kontakt telefoniczny Tel 510004783. Wyjazd w piątek godzinny poranne. Powrót piątek godzina 10-12

Pozdrawiam TOmasz Sadowski prezes PSSK

Spotkanie rodzinne 8-10.06.2018 Rozewie

Zapraszamy członków Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych wraz z rodzinami na spotkanie rodzinne.

Odbędzie się po raz pierwszy w Rozewiu. Hotel Okulski Grand Rozewi.   www.okulski.eu

Plan :

Przyjazd w piątek 8 czerwca.

Zakwaterowanie

Godzina 20 uroczysta kolacja.

Sobota 9 czerwca.

Śniadanie  godzina 9 00 .

10-15  Szkolenia i prezentacje firm.

Godzina 15- 18 czas wolny.

Godzina 18-  uroczysty grill w chacie.

 

Niedziela 10 czerwca.

Śniadanie godzina 9 00.

Drugi dzień szkoleń i prezentacji firm.

Wyjazd godzina 16 00

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych.

Wiesław Skorupa  tel: 510004783

 

Targi SECUREX

W dniach 23-26  04 2018  Polskie Stowarzyszenie Serwisów Kluczowych uczestniczyło w tych targach. Stoisko nasze odwiedziło kilkaset zwiedzających.  Goście zadawali pytania na tematy zabezpieczeń. Na wszystkie odpowiadał Pan Wojciech Kowalczyk oraz jego syn Michał.

Wystawialiśmy się wraz z Policją Poznańską.

Szczególne podziękowania należą się Panu podinspektorowi Henrykowi Gabryelczykowi za pomoc i opiekę którą ofiarował naszemu stowarzyszeniu.

 

Walne spotkanie PSSK. 21-04-2018

W dniu 21-04-2018 roku w miejscowości Kobyłka pod Warszawą obyło się walne zebranie zarządu PSSK.
Zaszczycił nas swoją obecnością Pan Artur Barciś. Ocenił bardzo wysoko działalność PSSK dla akcji Budzik.

Zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2017/2018. Nowy zarząd stowarzyszenia został oceniony pozytywnie.
Zarząd przedstawił dalszy plan działania.
Najbliższe ważne wydarzenie dla PSSK to zjazd rodzinny który odbędzie się w „Szarlocie”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom walnego zebrania za przyjazd i zaangażowanie.
Pozdrawiam zarząd PSSK

Walne zebranie dnia 21-kwietnia 2018 miejscowość Kobyłka restauracja „AIDA”

W dniu 21 kwietnia 2018 w miejscowości Kobyłka restauracja „AIDA” odbędzie się walne zebranie członków
Polskiego stowarzyszenia serwisów kluczowych o czym powiadamia zarząd.
Początek zebrania godzina 9:00

Porządek obrad
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Członków Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych za rok 2017/2018

Otwarcie obrad (planowany I termin na godz. 09.00 )
Planowany II termin i ostateczny godz. 09.30.
Przyjęcie regulaminu obrad
Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad Walnego Zebrania
Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania uchwał
Przyjęcie porządku obrad
Wybór Komisji (mandatowo – skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków)
Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu
Merytorycznego (Zarząd PSSK występuję do WZ o nadanie tytułu członka honorowego naszemu koledze Zygmuntowi Bilewiczowi)
Finansowego
Głosowanie jawne w sprawie nadania tytułu honorowego członka PSSK
Ogłoszenie wyników
Dyskusja
Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
Przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego.
Przerwa obiadowa 14-14.45
Dyskusja wolne wnioski ( prace z prawnikiem nad zmianą / poprawkami statutu. Organizacja Elf 2019 Gdynia – propozycja chętnych do organizacji)
Przyjęcie uchwał WZ
Omówienie dalszych planów rozwoju PSSK
Zamknięcie obrad WZ

Targi NS 2018

Dziękujemy za udział w pierwszych targach organizowanych przez PSSK. Były to targi poświęcone systemom zabezpieczenia mienia. Targi miały miejsce 10 i 11 marca w OKS „Zacisze” w Spale. Więcej zdjęć już wkrótce.
Poniżej film nagrany przez Pana Bogdana Ligęza:

SZKOLENIE DIERRE

 

Firma Dierre organizuje szkolenie serwisowe dla członków stowarzyszenia 27/03/2018 w swojej siedzibie na Chełmżyńskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych członków stowarzyszenia. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9.

 


Z poważaniem
Grzegorz Bańkowski
Dział Ofertowania

DIERRE Polska sp. z o.o.
kom: 692-618-933
tel: (22) 611 97 99 wew. 313
mail: g.bankowski@dierre.pl