Spotkanie zarządu

W dniach 19/ 20 luty 2018 zostało na skypie zwołane nadzwyczajne zebranie zarządu.

Temat dotyczył wystawiania faktur vat.

Zarząd doszedł do porozumienia w tej kwestii.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za tak kompetentne podejście do tematu.

W szczególności dziękujemy Pani Katarzynie Kozak oraz Panu Andrzejowi Walczakowi za ich ogromne zaangażowanie.

Pozdrawiam TOmasz Sadowski  prezes PSSK.

 

Spotkanie z premierem Buzkiem

 

 

Dnia 16 lutego 2018 w Katowicach doszło do spotkania prezesa PSSK z premierem Buzkiem.

Na spotkaniu zostały przedstawione ważne kwestie dla naszego stowarzyszenia.

Premier bardzo wysoko ocenił wieloletni wkład PSSK w rozwój naszego kraju.

Zostało wręczone premierowi Buzkowi zaproszenie na ELF 2019.

 

Podziękowanie

Fundacja Pani Ewy Błaszczyk wysłała do naszego stowarzyszenia podziękowanie za akcję „Budzik”

Dziękujemy wszystkim którzy biorą czynny udział w tej szczytnej akcji.

 

Spotkanie zarządu PSSK

psskDnia 21-01-2018 w siedzibie stowarzyszenia odbyło się zebranie członków PSSK.
Omówiono i podsumowano działanie nowego zarządu.
Przedyskutowano organizację najważniejszej imprezy targów Nowa Sigma 2018.
Wprowadzono wytyczne na następne miesiące działania zarządu.