Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SERWISÓW KLUCZOWYCH

odbędzie się w sobotę 1 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:00
w Sali Bankietowej Aida, 05-230 Kobyłka, ul. Nadarzyńska 54

Na podstawie §18 Statutu Stowarzyszenia Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków.

 

 AIDA Sala Bankietowa Aida
ul. Nadarzyńska 54,
05-230 Kobyłka
woj. mazowieckie