Spotkanie z premierem Buzkiem

 

 

Dnia 16 lutego 2018 w Katowicach doszło do spotkania prezesa PSSK z premierem Buzkiem.

Na spotkaniu zostały przedstawione ważne kwestie dla naszego stowarzyszenia.

Premier bardzo wysoko ocenił wieloletni wkład PSSK w rozwój naszego kraju.

Zostało wręczone premierowi Buzkowi zaproszenie na ELF 2019.