Spotkanie zarządu PSSK

psskDnia 21-01-2018 w siedzibie stowarzyszenia odbyło się zebranie członków PSSK.
Omówiono i podsumowano działanie nowego zarządu.
Przedyskutowano organizację najważniejszej imprezy targów Nowa Sigma 2018.
Wprowadzono wytyczne na następne miesiące działania zarządu.