Nekrolog – Krzysztof Orzechowski

Dnia 10. kwietnia 2020 roku zmarł nagle nasz kolega Krzysztof Orzechowski, miał 68 lat.

Urodził się w Brwinowie gdzie spędził młodość, zaś dorosła część życia przypadła na Sieradz.

Był człowiekiem ogromnej dobroci i wielkim sercu dla ludzi.

Nigdy nikomu nie odmówił pomocy, nigdy nie zabrakło mu czasu i zrozumienia dla drugiej osoby.

Był wielkim lokalnym patriotom zaangażowanym w sprawy miejscowej społeczności.

Bez wątpienia członkowie naszego Stowarzyszenia będą wspominać Krzyśka bardzo dobrze.

Cześć jego pamięci.

Odwołanie walnych zebrań

W związku z sytuacją panującą w Polsce i zakazem organizacji spotkań

Walne zebrane członków PSSK planowane na 25 kwietnia 2020r zostaje odwołane

Kolejny termin zostanie podany z chwilą gdy sytuacja się u normuje

Zarząd PSSK