Nekrolog – Krzysztof Orzechowski

Dnia 10. kwietnia 2020 roku zmarł nagle nasz kolega Krzysztof Orzechowski, miał 68 lat.

Urodził się w Brwinowie gdzie spędził młodość, zaś dorosła część życia przypadła na Sieradz.

Był człowiekiem ogromnej dobroci i wielkim sercu dla ludzi.

Nigdy nikomu nie odmówił pomocy, nigdy nie zabrakło mu czasu i zrozumienia dla drugiej osoby.

Był wielkim lokalnym patriotom zaangażowanym w sprawy miejscowej społeczności.

Bez wątpienia członkowie naszego Stowarzyszenia będą wspominać Krzyśka bardzo dobrze.

Cześć jego pamięci.