Skład zarządu

Wiesław Skorupa

Prezes

e-mail: wieslaw.skorupa@pssk.eu

Przemysław Podsiadły

W-ce prezes

e-mail: przemyslaw.podsiadly@pssk.eu

Bartłomiej Adwent

Sekretarz

e-mail: kluczeluban@kluczeluban.pl

Karolina Kołecka

Skarbnik

e-mail: karolina.kolecka@pssk.eu

Radosław Matyjas

Członek zarządu 

e-mail: radoslaw.matyjas@pssk.eu

Anna Chrust

Członek zarządu

e-mail: anna.chrust@pssk.eu

Piotr Jaskólski

Członek zarządu

e-mail: piotr.jaskolski@pssk.eu

Komisja Rewizyjna

Andrzej Walczak

Przewodniczący komisji

e-mail: andrzej.walczak@pssk.eu

Antoni Krawczyk

Zastępca przew.

e-mail: antoni.krawczyk@pssk.eu

Dariusz Woździach

Członek komisji

e-mail: dariusz.wozdziach@pssk.eu

Sąd Koleżeński

Janusz Górecki

Przewodniczący  SK

e-mail: janusz.gorecki@pssk.eu

Henryk Sarna

Członek SK

e-mail: henryk.sarna@pssk.eu

Tomasz Świstacz

Członek SK

e-mail: tomasz.swistacz@pssk.eu

Przemysław Basara

Członek SK

e-mail: przemyslaw.basara@pssk.eu