Ustalenia z zebrania nadzwyczajnego 01.06.2019

W dniu 01.06.2019 w Kobyłce w firmie Dar-Mar odbyło się nadzwyczajne zebranie członków PSSK. W porządku obrad głównym zadaniem było wybranie nowego prezesa(ponieważ p.o. Tomasz Krysztofiak złożył rezygnacje) i dwóch członķów zarządu. W zebraniu wzięło udział 23 osoby.Przewodniczący komisji rewizyjnej Andrzej Walczak stwierdził ważność zebrania.Jednogłośnie na nowego prezesa został wy brany Wiesław Skorupa. Do zarządu weszli jeszcze Piotr Jaskólski ze Stargardu Szczecińskiego i Artur Bugajski z Ciechanowa. Na listę rezerwową został wpisany Bartek Adwent z firmy ADBAR z Lubania.

Na zebraniu obecny był nasz kolega Jarosław Chont prezydent Litewskiego Stowarzyszenia i v-ce prezes ELF-u który wręczył nam zaproszenie na Litwę do Kłajpedy gdzie w październiku odbędzie się spotkanie Litewskich kluczykarzy.

Po wyborach nastąpiła burzliwa dyskusja nt. co dalej z naszym Stowarzyszeniem.Nowy prezes Wiesław Skorupa przedstawił merytorycznie co udało nam się zrobić przez ostatni rok i jakie mamy plany na przyszłość.

Omówiony został też wyjazd do Bolonii na targi ELF-u gdzie była nasza delegacja.