Walne Zebranie Członków PSSK 15.04.23r

Walne Zebranie Członków PSSK
15 kwietnia 2023r
Łódź Hotel Ambasador ul Kosynierów Gdyńskich8
Początek zebrania pierwszy termin godzina 11 drugi termin 11.30

1 Otwarcie obrad
2 Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
3 Przyjęcie regulaminu obrad
4 Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania uchwała
5 Przyjęcie porządku obrad
6 Wybór komisji uchwał i wniosków i komisji skrutacyjnej
7 Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2022
8 Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022 r
9 Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2022
10 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2022
11 Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022
12 Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2022
13 Przerwa obiadowa godzina 14 do 14.45
14 Dyskusja i przyjecie uchwał
15 Omówienie dalszych planów
Zamknięcie obrad WZ

Przypominamy o uregulowanie składki za rok 2022