Walne zebranie PSSK 27-06-2020

WALNE ZEBRANIE PSSK .

Zebranie odbędzie się w siedzibie Firmy DAR-MAR w Kobyłce ul. Hubala 11

Dnia 27-czerwca -2020r .

Otwarcie obrad pierwszy termin godz. 10

Drugi termin 10,30

Firma DAR-MAR przyjmuje tylko zamówienia mailowe lub telefoniczne.

 

Porządek Dzienny Walnego Zebrania Członków PSSK w dniu 27-06-2020r.

 

 1. Otwarcie  walnego zebrania  PSSK
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Przyjecie porządku dzielnego zebrania
 4. Wybór Komisji Mandatowej
 5. Stwierdzenie prawomocności walnego zebrania
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu PSSK za 2019 r.
 8. Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej PSSK za 2019 r.
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PSSK za 2019 r.
 10. Zatwierdzenie Sprawozdania  Zarządu PSSK za 2019 r.
 11. Zatwierdzenie Sprawozdania  Komisji Rewizyjnej PSSK za 2019 r.
 12. Udzielenie absolutorium dla Zarządu PSSK za 2019 r.
 13. Obiad  godz. 13-13,45.
 14. Dyskusja
 15. Przyjęcie Uchwał Walnego Zebrania  PSSK
 16. Zamkniecie  obrad.