Historia i działalność Stowarzyszenia PSSK

Działamy już od 1999 roku

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Serwisów kluczowych powołane zostało do życia 17 kwietnia 1999 roku w Poznaniu, przez 54 osoby. Pierwszy prezesem został Daniel Barszcz, obecnie prezesem jest Tomasz Sadowski.  W maju 2005 roku Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Serwisów Kluczowych przyjęte zostało do ELF [European Locksmith Federation – Europejskiej Federacji Ślusarzy], organizacji zrzeszającej Stowarzyszenianarodowe z terenu zjednoczonej Europy.

Stowarzyszenie nasze ma integrować branżę firm zajmujących się kopiowaniem [dorabianiem] kluczy. Podstawowe, statutowe, cele stowarzyszenia to: podnoszenie jakości usług oferowanych przez firmy należące do Stowarzyszenia, współpraca z firmami ubezpieczoniowymi,współpraca z Policją, Strażą Pożarną, współpraca z producentami systemów zabezpieczeń oraz reprezentowanie interesów branży wobec władz i producentów.

W Polsce funkcjonuje około dwa tyiące punktów usługowych branży ‘kluczykarskiej’. Do Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych należy obecnie około 110 firm, w najbliższym czasie dołączą do nas kolejni członkowie.

Polskie Stowarzyszenie Serwisów Kluczowych