Walne Zebranie Członków PSSK 15.04.23r

Walne Zebranie Członków PSSK
15 kwietnia 2023r
Łódź Hotel Ambasador ul Kosynierów Gdyńskich8
Początek zebrania pierwszy termin godzina 11 drugi termin 11.30

1 Otwarcie obrad
2 Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
3 Przyjęcie regulaminu obrad
4 Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania uchwała
5 Przyjęcie porządku obrad
6 Wybór komisji uchwał i wniosków i komisji skrutacyjnej
7 Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2022
8 Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022 r
9 Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2022
10 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2022
11 Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022
12 Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2022
13 Przerwa obiadowa godzina 14 do 14.45
14 Dyskusja i przyjecie uchwał
15 Omówienie dalszych planów
Zamknięcie obrad WZ

Przypominamy o uregulowanie składki za rok 2022

Zaproszenie na kolacje wigilijną

Polskie Stowarzyszenie Serwisów Kluczowych zaprasza członków PSSK do udziału w kolacji wigilijnej

Kolacja odbędzie się 10 grudnia 2022 r w Hotelu Ambasador w Łodzi o godzinie 20

Tego samego dnia w godzinach od 16 do 18 firma Wilka Polska przeprowadzi prezentację swoich wyrobów

Na spotkanie zostali  zaproszeni też przedstawiciele firm EVVA CES FANA JIMA

Zaproszenia wysłaliśmy też do jeszcze kilku firm i czekamy na odpowiedź

Jest możliwość skorzystania z noclegu

Rezerwację prosimy składać samodzielnie w recepcji Hotelu Ambasador

Łódź ul Kosynierów Gdyńskich8

Kontakt tel. 42 646 49 04       hasło PSSK

Kontakt z PSSK    510 004 783

Przypominam o uregulowanie składki za rok 2022

Spotkanie rodzinne członków PSSK

W tym roku spotykamy się w ośrodku Szarlota koło Kościerzyny

Ośrodek ten gościł nas już dwukrotnie

Termin który zarezerwowaliśmy to czerwiec od 16 do 19

Rezerwację pokoij czy domków kampingowych proszę zgłaszać pod numer 519 163 484

Wszelkie informacje dotyczące naszego spotkania numer tel 510 004 783

Walne zebranie członków PSSK 2022r

Walne zebranie członków PSSK odbędzie się 23 kwietnia w Łodzi w Hotelu Ambasador ul Kosynierów Gdańskich 8

 

Początek zebrania 1 termin godzina 11 drugi termin 11.30

1 Otwarcie obrad

2 Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego

3 Przyjęcie regulaminu obrad

4 Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania uchwała

5 Przyjęcie porządku obrad

6 Wybór komisji uchwał i wniosków i skrutacyjnej

7 Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2021

8 Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021

9 Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2021

10 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2021 i udzielenie absolutorium

11 Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021

12 Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2021

13 Przerwa obiadowa od godziny 14 do 14.45

14 Dyskusja i przyjecie uchwał

15 Omówienie dalszych planów

16 Zamknięcie obrad Walnego Zebrania

Dla członków PSSK którzy opłacają składki na bieżąco mamy prezenty

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków PSSK

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków PSSK

 

W dniu 19 czerwca 2021 roku w Kobyłce odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych. Walne zebranie podjęło uchwałę dotyczącą zmiany ilości osób powoływanych do Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.

Obecnie Zarząd składa się z Prezesa, Vice Prezesa, Skarbnika i Sekretarza. Natomiast Sąd Koleżeński składa się z trzech osób.

Podjęto też uchwałę dotyczącą zmiany adresu naszej siedziby z miasta stołecznego Warszawy, na miasto Łódź. W związku z powyższym nowym adresem naszej siedziby jest: ul. Stanisława Przybyszewskiego 99,  93 – 126 Łódź.

Podjęta została również decyzja o organizacji naszych targów Nowa Sigma. Planowany termin odbycia się targów to 25 – 27 marca 2022 r.

Wybory które odbyły się w dniu 19 czerwca 2021 r. wyłoniły nowy skład Zarządu.

Zarząd:

  1. Prezes PSSK – Wiesław Skorupa,
  2. Vice Prezes – Przemysław Podsiadły,
  3. Skarbnik – Karolina Kołecka,
  4. Sekretarz – Bartłomiej Adwent.

Komisja Rewizyjna:

  1. Mariusz Sakwiński – przewodniczący,
  2. Jacek Borowczyk – członek,
  3. Józef Brdak – członek,

Sąd Koleżeński:

  1. Janusz Górecki – przewodniczący,
  2. Henryk Sarna – członek,
  3. Przemysław Basara – członek.

 

 

 

Nekrolog – Leszek Michalski

 

W dniu 08-12-2020r. zmarł nasz kolega przyjaciel Leszek Michalski.

Był aktywnym członkiem PSSK od samego początku  jego powstania .

Przesympatyczny  człowiek, który zawsze był otwarty na okazywaniu  wszelkiej pomocy.

Człowiek, którego wielką pasją prócz  zaspokajania naszych potrzeb  w klucze, maszyny, akcesoria były podróże.

Przekazujemy rodzinie najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia .

 

Zarząd PSSK.

Zbiórka dla Gienka Żerdzińskiego

Zachęcamy do zapoznana się z poniższym filmem:

https://www.youtube.com/watch?v=kT_XcY4HAN8&feature=youtu.be

 

Wszyscy znamy dobrze Gienka Żerdzińskiego oraz jego żonę Danusię i wiemy że zawsze był chętny do pomocy, a teraz jego żona potrzebuje troszkę naszej pomocy link do zrzutki tu znajdziecie wszystkie informacje.

https://zrzutka.pl/y7bxb6

Pokażmy że nie jesteśmy obojętni w tak trudnej sytuacji naszego kolegi i jedo żony.