Porządek obrad Walnego Zebrania Członków PSSK

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków
Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych

Kobyłka, 1 kwiecień 2017 r.

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków PSSK (planowane 10:00)
 2. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 3. Wybór: przewodniczącego obrad Walnego Zebrania Członków PSSK sekretarza Walnego Zebrania Członków PSSK.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków PSSK.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Walnego Zebrania Członków PSSK.
 7. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu PSSK za okres sprawozdawczy od 09.04.2016.
 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
 2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2016
 3. Zatwierdzenie Regulaminu Pełnomocnika do podpisywania umów z Zarządem.
 4. Wybór pełnomocnika z organu kontroli wewnętrznej Komisji Rewizyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2016 udzielenie absolutorium SK za rok 2016.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

 

Przerwa obiadowa (planowana od 13:30 do 14:15)

 

 1. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu, wybory uzupełniające.
 2. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu.
 3. Wręczenie CERTYFIKATÓW z warsztatów szkoleniowych.
 4. Ogłoszenie wyników uzupełniających do Zarządu.
 5. Zgłoszenie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego.
 6. Przeprowadzenie wyborów Sądu Koleżeńskiego.
 7. Ogłoszenie wyników wyboru do Sądu Koleżeńskiego.
 8. Convent ELFU w Polsce 2019 r.
 9. Przedstawienie „Programu Działań PSSK na rok 2017 i 2018.
 10. Dyskusja, Wolne Wnioski
 11. Zatwierdzenie programu działania PSSK na rok 2017 i 2018.
 12. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków PSSK.
 13. Zamknięcie obrad Zebrania Członków PSSK.

Walne Zebranie Członków (9 Kwietnia 2015 r. – Warszawa)

Już od jakiegoś czasu nasze doroczne Walne Zebrania to nie tylko dyskusja nad najważniejszymi problemami Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych, ale też okazja do wysłuchania ciekawych wykładów i prelekcji na najważniejsze dla nas i aktualne tematy.

Jest to również okazja do poznania naszych członków wspierających, czyli dużych firm i serwisów zarówno polskich jak i zagranicznych, działających w naszej branży, z którymi współpracujemy na co dzień.

Zgodnie z § 18 pkt. 1 zarząd PSSK zwołuje walne zebranie członków, które odbędzie się 9 kwietnia br. o godzinie 10:00 w Warszawie w Krajowej Izbie Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4.

1 termin spotkania godzina 10:00 (50% obecności członków)
2 termin 10:30 (bez względu na ilość obecnych)

 

 

 

Walne Zebranie PSSK (29.03.2014r.)

Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie

Już od jakiegoś czasu nasze doroczne Walne Zebrania to nie tylko dyskusja nad najważniejszymi problemami Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych, ale też okazja do wysłuchania ciekawych wykładów i prelekcji na najważniejsze dla nas i aktualne tematy.

Jest to również okazja do poznania naszych członków wspierających, czyli dużych firm i serwisów zarówno polskich jak i zagranicznych,  działających w naszej branży, z którymi współpracujemy na co dzień.

Nie inaczej było i w tym roku, kiedy to 29 marca spotkaliśmy się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Na naszym zebraniu gościliśmy znane i cenione firmy: A. Giełdziński, ASSA-ABLOY, DAD Fana, DAR-MAR, DIERRE, EXPRES, GERDA, JMA, KABA, LEO, LOB. Przedstawiciele tych znakomitych firm z dużym zainteresowaniem przysłuchiwali się naszym wykładom i prelekcjom.

SONY DSC

Nasi goście, czyli przedstawiciele firm wspierających PSSK ufundowali dla uczestników zebrania upominki, czy raczej nagrody, które można było wylosować. Były więc do wylosowania wkładki, frezy, kłódki, klucze i latarki itp.

Jednym z pomysłów, które zgłoszono podczas Walnego Zebrania było umieszczenie profilu stowarzyszenia na facebooku. Już jesteśmy tam obecni i wszyscy, którzy mają na to ochotę, mogą się za pośrednictwom tej platformy z nami kontaktować  www.facebook.com/serwisy.pslsk .

Jednak największe zainteresowanie wszystkich uczestników Walnego Zebrania wzbudziły poprzedzające je wykłady na ważne i aktualne dla nas tematy. Być może, będą one kontynuowane w przyszłości, np. podczas spotkania integracyjnego w Niesulicach 6 – 8 czerwca. Zapraszamy!

Wykłady poprzedzające Walne Zebranie w tym roku zaczęły się już o godz. 10:30. Przedstawiciel JMA, Leszek Kiszczak mówił o pilotach do bram garażowych. Pokazywał, jak je kopiować w przypadku kodów stałych i zmiennych. Zapewniał, że jest to dość szybki i prosty proces, który łatwo jest opanować.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się wykład Andrzeja Boreczka na temat deregulacji naszego zawodu. Wiadomo, że spowodowała ona duże zmiany w prawnych aspektach wykonywania naszego zawodu, a nieprzestrzeganie ich może być dla nas bardzo dotkliwe, zarówno z prawnego jak i czysto materialnego punktu widzenia.

Ustawa z 13 czerwca 2013 r. zlikwidowała nasze licencje, wprowadzając w to miejsce policyjne listy kwalifikowanych pracowników technicznego zabezpieczenia mienia. Zmiana nazwy tego naszego, nazwijmy to, „certyfikatu” spowodowała spore zamieszanie, ale utrzymała bardzo wysokie wymagania wobec osób, które chcą się na tej liście znaleźć. Takie same wymagania stoją przed osobami, które dawniej nie miały licencji, a teraz chciałyby, żeby ich nazwiska na tych listach umieścić.

Andrzej Boreczek mówił też o tym, jakie warunki należy spełnić, żeby zostać kwalifikowanym pracownikiem zabezpieczenia mienia, jakie dokumenty należy przedstawić policji, jakie spełnić procedury.

Inny ważny problem poruszony podczas tego wykłady to koncesje. Osoby, które je posiadają mają liczne, nowe obowiązki; mają np. prawo wydawania legitymacji swoim pracownikom, które upoważniają ich do wykonywania zawodu. Jednak ewentualne konsekwencje źle wykonanej pracy spadają na wystawcę legitymacji. Wykładowca wielokrotnie podkreślał też, że nasza niewiedza prawna nie zwalnia nas z obowiązku stosowania tego prawa, ani nie zwalnia nas z konsekwencji w chwili jego złamania, czy to przez nas samych, czy przez naszych pracowników.

tara 16

Kolejny wykład przeprowadził Jacek Gromadziński, dyrektor techniczny DAD Fana. Mówił on o wkładce profilowej TAR16, i zastrzeżonym do niej kluczu. Wspomniany wyrób jest przeznaczony wyłącznie dla członków PSSK i opatrzony naszym logo. Warto się nim zainteresować, bo jest dobry i stosunkowo niedrogi.

Burzę pytań wywołał wykład Pani mecenas Sybilli Graczyk ze Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Mówiła ona o przygotowywanej właśnie ustawie o prawach konsumenta i wynikających z niej poważnych obowiązkach usługodawców, czyli nas, wobec klientów. Jej zdaniem koniecznie  musimy dokładnie zapoznać się z tą ustawą, aby nie popadać w konflikty z odbiorcami naszych usług, które mogą skutkować bardzo poważnymi roszczeniami z ich strony. Podczas wykładu podano nowe definicje powszechnie znanych pojęć, jak gwarancja, rękojmia, sprzedaż, usługa, umowa poza lokalem, dzieło itp. Teraz te pojęcia mają zupełnie inne, bardziej precyzyjne określenia, bo są powiązane z ustawą O ochronie osób i mienia po deregulacji.

Ta prelekcja zainteresowała również producentów uczestniczących w naszym spotkaniu, bo przecież te nowe regulacje prawne będą dotyczyły także ich.

Pytań dotyczących tego tematu było mnóstwo. Takie mnóstwo, że prelegentka nie mogła nawet podczas przerwy na kawę odetchnąć, bo bez przerwy była zasypywana pytaniami. I cały czas rzeczowo i kompetentnie na wszystkie odpowiadała.

Odbyło się też zamknięte spotkanie producentów z Zarządem PSSK.

Celem obrad było ustalenie cyklu spotkań roboczych poświęconych opracowaniu wytycznych do przestrzegania znowelizowanych aktów prawnych, dyrektyw wprowadzanych przez Unie Europejską oraz aktualizacji norm i nazewnictwa w naszej branży. Postanowiono informować o tych spotkaniach Policję, Straż Pożarną i ubezpieczycieli.

Końcowym akcentem naszego zebrania było wręczenie wyróżnień przyznawanych przez kapitułę. Jest to nasz tradycyjny konkurs, w którym honorujemy najlepszych w 2013 roku: firmę, zamek, serwis.

W tym roku kapituła konkursu pod przewodnictwem Mirosława Soleckiego vel Szymańskiego za „Pewną Firmę” uznała DAD Fanę. Uhonorowała ją  za aktywną współpracę z PSSK oraz za wprowadzenie na rynek dedykowanej nam wkładki TAR16.

SONY DSC

Tytuł „Pewny Wyrób” przyznano  firmie DIERRE za zamek Loc-Trap za patentowe zabezpieczanie zamka przed otwarciem metodami nie niszczącymi go.

Natomiast za „Pewny Serwis” uznano FHU Basara, nie tylko za bogaty wachlarz wykonywanych tam usług, ale też za koleżeńskość i bezinteresowną życzliwość wobec kolegów jego właściciela, Przemysława Basary.

Walne zebranie członków PSSK (20 kwietnia 2013)

W dniu 20 kwietnia 2013 w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie ul. Trębacka 4 odbędzie się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PSSK

Przed zebraniem o godz.10.00 zapraszamy na szkolenia.
W trakcie szkoleń zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Zabezpieczanie śladów po czynie zabronionym (po przestępstwie) — prelegent Centralne Laboratorium Komendy Głównej Policji
 • Bezpieczeństwo w sieciach teleinformatycznych (wirusy w internecie)- prelegent KGP
 • Ochrona znaku towarowego, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego (dalsza odsprzedaż towarów z zastrzeżonym logo firmy – oryginały, podróbki oraz zastrzeżone wzory kluczy) – prelegent Rzecznik Patentowy

Uczestnictwo w szkoleniu tylko dla członków PSSK

Szkolenie w godzinach 10-14
14-15 – obiad
o 15.00 – Walne Zebranie Członków PSSK

Ważne!

Obowiązkowo do dnia 10.04.2013 należy potwierdzić uczestnictwo z podaniem ilości osób w celu zamówienia cateringu e-mail: sekretariat@pssk.eu tel. 602 393 603

Przypominamy że podstawowym obowiązkiem członka stowarzyszenia jest udział w Walnym zebraniu i terminowe płacenie składek Roz. III §15.

Skarbnik PSSK Andrzej Boreczek, Sekretarz PSSK Andrzej Czarkowski