Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków PSSK

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków PSSK

 

W dniu 19 czerwca 2021 roku w Kobyłce odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych. Walne zebranie podjęło uchwałę dotyczącą zmiany ilości osób powoływanych do Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.

Obecnie Zarząd składa się z Prezesa, Vice Prezesa, Skarbnika i Sekretarza. Natomiast Sąd Koleżeński składa się z trzech osób.

Podjęto też uchwałę dotyczącą zmiany adresu naszej siedziby z miasta stołecznego Warszawy, na miasto Łódź. W związku z powyższym nowym adresem naszej siedziby jest: ul. Stanisława Przybyszewskiego 99,  93 – 126 Łódź.

Podjęta została również decyzja o organizacji naszych targów Nowa Sigma. Planowany termin odbycia się targów to 25 – 27 marca 2022 r.

Wybory które odbyły się w dniu 19 czerwca 2021 r. wyłoniły nowy skład Zarządu.

Zarząd:

  1. Prezes PSSK – Wiesław Skorupa,
  2. Vice Prezes – Przemysław Podsiadły,
  3. Skarbnik – Karolina Kołecka,
  4. Sekretarz – Bartłomiej Adwent.

Komisja Rewizyjna:

  1. Mariusz Sakwiński – przewodniczący,
  2. Jacek Borowczyk – członek,
  3. Józef Brdak – członek,

Sąd Koleżeński:

  1. Janusz Górecki – przewodniczący,
  2. Henryk Sarna – członek,
  3. Przemysław Basara – członek.