Skład zarządu

Wiesław Skorupa

Prezes

e-mail: wieslaw.skorupa@pssk.eu

Przemysław Podsiadły

W-ce prezes

e-mail: przemyslaw.podsiadly@pssk.eu

Karolina Kołecka

Skarbnik

e-mail: karolina.kolecka@pssk.eu

Bartłomiej Adwent

Sekretarz

e-mail: kluczeluban@kluczeluban.pl

Komisja Rewizyjna

Mariusz Sakwiński

Przewodniczący komisji

e-mail: mariusz.sakwinski@pssk.eu

Jacek Borowczyk

Zastępca przew.

e-mail: jacek.borowczyk@pssk.eu

Józef Brdak

Członek komisji

e-mail: jozef.brdak@pssk.eu

Sąd Koleżeński

Janusz Górecki

Przewodniczący  SK

e-mail: janusz.gorecki@pssk.eu

Henryk Sarna

Członek SK

e-mail: henryk.sarna@pssk.eu

Przemysław Basara

Członek SK

e-mail: przemyslaw.basara@pssk.eu