[Ważne] Powołanie nowego Prezesa PSSK

Witam Pańswa

Nazywam się Tomasz Sadowski, jestem właścicielem firmy TOMSAD (www.programatory.com)

W dniu 24.06.2017 zostałem wybrany prezesem PSSK.

Chciałem się z Wami wszystkimi przywitać co czynię drogą internetową.
Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się spotkać i uczynię to z każdym z Was osobiście.

Przedstawiam Wam wszystkim projekt planu działania zarządu. W planie są umieszczone działania krótko i długoterminowe .

PROSZĘ O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEGO PLANU. !!

Link do pobrania planu w formie pdf-a.

Prezentacja jest wykonana w następujący sposób :

Prawa dolna strona slajdu to jego numer. Każdy punkt planu jest ponumerowany.

Jeśli macie Państwo uwagi do któregoś z punktów proszę napisać NUMER SLAJDU oraz jego PUNKT.

Wszystkie uwagi i sugestie dotyczące planu proszę wysłać na e-maila (biuro@programatory.com). Ten adres do korespondencji jest tymczasowy do czasu zaakceptowania przez zarząd planu.

Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Sadowski


Hello, My name is Tomasz Sadowski and I am the owner of TOMSAD (www.programatory.com)

On June 24, 2017 I was honoured and elected as a President of PSSK.

I wanted to greet you all. I hope we will have a chance to meet personally during some meetings or trade shows.

Regards, Sadowski Tomasz.

[Ważne] 24 Czerwca 2017 Walne Zebranie PSSK

Zapraszamy na Walne Zebranie członków PSSK, które odbędzie się 24 czerwca 2017 roku o godzinie 10:30 w Kobyłce.

Porządek obrad:

 • Otwarcie obrad (planowane na 10:30)
 • Przyjęcie regulaminu obrad
 • Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
 • Przyjęcie porządku obrad
 • Wybór komisji (mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków)
 • Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu
 • merytorycznego
 • finansowego
 • Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu na okres sprawozdawczy uchwała WZ przyjmująca sprawozdanie finansowe
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu na okres sprawozdawczy
 • Dyskusja
 • Wniosek Zarządu
 • Wniosek Komisji Rewizyjnej
 • Wybór Prezesa PSSK i ogłoszenie wyników
 • Wybór członków Zarządu
 • Przerwa
 • Wybór Komisji Rewizyjnej i ogłoszenie wyników
 • Wystąpienia nowo wybranych władz PSSK
 • Dyskusja cd.
 • Przyjęcie uchwał WZ
 • Zamknięcie obrad WZ